Προιόντα

  • Η Neotec Yachting εκπροσωπεί μερικούς από τους μεγαλύτερους ναυτικούς οίκους όπως :
    KOHLER, MASE, QUICK, SEA RECOVERY, OPAC MARE.
    Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας προσφέρει πωλήσεις και επίσημη τεχνική υποστήριξη για όλα τα παρακάτω προϊόντα .