ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |

  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Neotec Yachting σε συνεργασία με ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών προσφέρει ένα σύνολο τεχνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου όπως επισκευές, προγραμματισμένες συντηρήσεις και κατασκευές.
    Η  Εταιρεία προσφέρει επίσημη τεχνική υποστήριξη για μερικούς απο τους πιο γνωστούς ναυτικούς οίκους όπως: KOΗLER, MASE, OPAC MARE, QUICK, SEA RECORY.