Η ομάδα

 •    Θεόδωρος Μηλιάδης
    Γενικός Διευθυντής          
      +30 6974761495
        
        tm@neotecyachting.gr  


       Βαλεντίνη Κούτρα
   Τμήμα Διαχείρισης Σκαφών      
      +30 6955509482 

         info@neotecyachting.gr 


   
   
      
   Γιώργος Βουλγαρούδης
      Τεχνικό Τμήμα
     +30 6955509472
  support@neotecyachting.gr